Home

ReBuild.nu | De Leegstand voorbij!

Doelstelling van onze activiteiten is waardecreatie. We doen dit door verouderd cq. leegstaand vastgoed te herbestemmen en te innoveren. Vaak houdt dit een grondige renovatie in, soms betreft het ook een daadwerkelijke functieverandering.

ReBuild.nu is een allround ruimtelijke ordenings- en vastgoeddokter voor bestaande objecten die qua inhoud, indeling en/of uitstraling niet volledig meer aansluiten bij de huidige wensen. ReBuild.nu richt zich bewust niet op het ontwikkelen van nieuwbouw maar op het aanpakken van (verouderde) bestaande bouw.

Het omzetten van een ongewilde woon-, winkel-, of werkomgeving in een prettige en courante omgeving vergt een grote dosis visie en creativiteit. Het gaat om het bijvoorbeeld niet alleen om het toevoegen van kwaliteit maar ook om het zien van mogelijkheden waaraan velen voorbijgaan.

ReBuild.nu kan niet worden vergeleken met een doorsnee makelaar, architect, vastgoedbelegger of projectontwikkelaar. Bij ons gaat het om meer dan het genereren van bestemmingswijzigingen of het aanpassen van gevels en inrichting. Wij zijn een concept-ontwikkelaar.

Bij ReBuild.nu staan deskundigheid, realisme en innovatie centraal. Wij gaan uit van de toekomst, toekomstige mogelijkheden en boven alles uw (toekomstige) klant.

Reageren is niet mogelijk