Vergunning Lelystad flexwonen arbeidsmigrantenhuisvesting verstrekt

Maerlant-10-14-streetview-2009.png

Het college van Lelystad heeft op dinsdag 1 september 2015 besloten om op basis van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een omgevingsvergunning te verlenen voor tijdelijke ontheffing van de bestemming voor het pand Maerlant 10-14, ook wel bekend als gebouw ‘Lelystaete’.    De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om voor maximaal tien …

Continue reading